AniMatsuri 2015 cosplay võistlus / cosplay competition!

Ka sel aastal toimub AniMatsuri festivali raames cosplay ehk animeteemaliste kostüümide võistlus!

Registreerimiseks tuleb täita avaldus ja saata see e-mailile cosplay@anime.ee hiljemalt 11. septembriks 2015. E-maili pealkirjaks (subjectiks)  panna “Animatsuri 2015 cosplay võistluse avaldus”. Lisaks avaldusele on kirjale kindlasti vaja lisada soovitud taustamuusika MP3 failina.

Avalduse näidist saab näha SIIN.

Sellel aastal toimub cosplay võistlus mitmes kategoorias.

1. Defile: Hinnatakse eelkõige kostüümi ja osaleja oskust seda laval umbes ühe minuti jooksul võimalikult hästi esitleda. Etteaste pikkus peab jääma 50-70 sekundi vahele. Võib esineda ka mitmekesi. Koos avaldusega palume saata ka ühe foto enda kostüümist (võib olla valmimisjärgus).

2. Eurocosplay: Defile erikategooria (lisavalik ankeedil). Võitja sõidab 23.-24. oktoobril Londoni ComicConile üle-euroopalisel cosplay meistrivõistlusel Animatsuri festivali esindama! Kulud katab ComicConi korraldaja, MCM Expo Group.

  • Eurocosplay võistleja kostüüm peab olema enda valmistatud (mitte valmiskujul poest ostetud, kehtib ka üksikelementide puhul) ja põhinema ametlikul allikal, ehk Original Content ja mis tahes fan art ei ole lubatud (Eurocosplay suurvõistluse reegel!).
  • Võistleja peab esinema üksinda (lubatud on max. üks tehniline abiline).
  • Võistleja peab olema Eesti kodanik või püsielanik (ehk omama Eesti isikutunnistust ja isikukoodi), peab olema täisealine enne 23. oktoobrit 2015, ja peab olema võimeline ja valmis Londonisse sõitma.

Eurocosplay kategooria võitjat valib rahvusvaheline žürii, kus osalevad ka eelmiste aastate Eurocosplayerid!

3. Lavaetendus: Hinnatakse nii kostüüme kui koreograafiat ja/või laval esitatud lugu; siin on võistlejatel võimalus oma kujutlusvõimet ja loomingulisust kasutada, et luua lemmik-anime põhjal oma lühietendust või tantsu. Esineda võib kas üksinda või mitmekesi ning kogu etteaste peab jääma 3-4 minuti piiridesse.

—-

Taustaheli (muusika ja/või dialoog) palume eelnevalt lõigata teile sobivasse vormi ja pikkusesse, salvestada ühe MP3 failina ja saata see koos avaldusega. Laval ei ole võimalik kasutada mikrofone ja erisoovid valguslahenduse jne osas on piiratud.

Kategooriate võitja valib žürii, mis koosneb Eesti animeliikumise juhtfiguuridest ja olulisematest väliskülalistest. Lisaks antakse välja publiku lemmiku eriauhind, kus võitjat valivad festivali külastajad mitteavaliku hääletuse teel. Publiku lemmiku hääletus ei ole kategooriate kaupa jagatud.

Mitmes kategoorias osalemine on lubatud, aga siin kehtib tähtsusejärjestus: Eurocosplay, etendus, defile, publiku lemmik. Eurocosplay võitja ei saa võita muus kategoorias (võit läheb järgmisele parimale žürii arvestuses). Etenduse võitja saab niigi oma au ja hiilguse kätte, seega ei saa ta olla lisaks ka defile võitja, isegi kui osales selles eraldi. Kõik žürii poolt väljavalitud esinejad langevad välja ka publiku lemmiku auhinnajahist – me avaldame küll hääletuse tulemusi, aga auhinnad lähevad nendele, kes pole oma kategooriat võitnud.

NB! Me armastame varaseid registreerijaid, kel jääb aega idee ja kostüümi veel paremaks tegemiseks. Kui registreerid enne tähtaega ja sul on selleks hetkeks näidata vaid osa kostüümist ning palju entusiasmi, siis on see väga hea! Kogenud cosplayerid festivali korraldajate ja võitjate hulgast annavad sulle hea meelega nõu. Tähtis on ainult see, et registreerimistähtajaks oleks kõik enam-vähem valmiskujul olemas. Eks kõik võistlejad lihvivad oma etendust viimase hetkeni. :)

Igal aastal oli festivalil väga palju külalisi, kes ei julge võistlusest osa võtta, samas käivad ringi üliheades cosplay kostüümides. Ole julge ja registreeri ennast – sa oled tegelikult väga tubli ja su kostüüm on vinge!

 ————————————————————–
Just like every year, this AniMatsuri will also feature a cosplay aka anime-themed costume competition!

To register, fill in the application and email it to cosplay@animatsuri no later than September 11, 2015. The email subject should be “AniMatsuri 2015 cosplay competition application”. In addition to the application, it is important to add the selected background music as an MP3 file.

An example of the application can be seen HERE.

This year, the cosplay competition will be in several categories.

1. Défilé: This is mainly about your costume and your ability to present it on stage as well as you can over approximately one minute. The performance must be between 50-70 seconds. The participation of multiple people is allowed. With the application, please send a photo of your costume (can be a work in progress).

2. Eurocosplay: The special category for défilé (optional selection on the application). The winner will fly on the 23rd-24th of October to London ComicCon to represent the AniMatsuri festival in the Pan-European cosplay championship! The costs will be covered by the organizer of ComicCon, MCM Expo Group.

  • The costume of the Eurocosplay contestant must be self-made (not purchased from an online store, also applies to separate props) and must be based on an official source (original content). Any sort of fan art is not allowed (a rule of the Eurocosplay contest).
  • The contestant must perform alone (max. one technical helper is allowed).
  • The contestant must be a citizen or permanent resident of Estonia (own an Estonian ID and personal identification code), must be of legal age before October 23rd, 2015, and must be able and ready to go to London.
  • The Eurocosplay category winner will be selected by an international jury, including previous Eurocosplay winners!

3. Stage show: This is both about your costume and your choreography and/or the story you tell on stage. Here you can use your imagination and creativity to create a short performance or a dance routine based on your favorite anime. You can perform either alone or with someone, and the whole performance must be 3-4 minutes.

Additionally, there will be an audience favorite special prize which will be selected by the festival’s visitors through a secret vote. The audience favorite’s voting is not divided by categories.

Competing in multiple categories is allowed, but there is an order of importance: Eurocosplay, stage show, défilé, audience favorite. The winner of Eurocosplay cannot win in other categories (the first prize will be given to the second best contestant according to the jury). The winner of the stage show will get their glory anyway, thus they cannot be the winner of the défilé as well, even when they participated in it separately. All the contestants selected by the jury will thus be excluded from the audience’s favorite competition – we will make the voting results public but the prizes will go to those who have not won their category.
NB! We love early registration! This way you will have time for improving your ideas and costumes. If you register before the deadline but can only show a work in progress costume and a lot of enthusiasm, it’s wonderful! Experienced cosplayers among the organizers and winners of the festival are glad to give you advice. What’s important is that everything is more or less ready by the deadline. Everyone polishes their performance till the last moment, after all.

Every year we have festival visitors who do not dare to take part in the competition but walk around, clad in fantastic costumes. Gather up your courage and register – in reality, you have done a great job and your costume is epic!

AniMatsuri 2015!

AniMatsuri 2015 toimub 18.-20. septembril 2015!
Festivali avab nüüdseks juba traditsiooniline maskiball 18. septembri õhtul, millele järgneb kaks päeva festivalimelu Hugo Treffneri Gümnaasiumis. Mõnusat väljaelamist pakub 19. septembri õhtul Genialistide Klubis toimub pidu.

Käesoleval aastal oleme otsustanud suunduda internetisügavustesse ning valinud teemaks “Piraadid vs ninjad“! Kes oled sina? Keda kohtame me festivalil kõige rohkem? Kas lahendame selle küsimuse lõplikult? Selle otsustate Teie, kallid külalised! Olge valmis lahinguks!

AM2015_v

Festivali käesoleva aasta kunstnikuks, kelle käe all on valminud festivali plakat ja valmivad kõiksugu festivali visuaalsed pildid, on Gerli Carol Koppel.

Jaapani päev PÖFF raames 23. novembril Tallinnas

jaapan3

Animeklubi Asashio, Jaapani-Inglise keeltekool ja Jaapani Suursaatkond Eestis kutsuvad PÖFFi raames toimuvale Jaapani päevale!

Tutvustame Jaapanis populaarseid lauamänge, viime läbi töötubasid, toimuvad etteasted ning jagame näpunäiteid Jaapanis reisimisest.

Kus? Solarise keskuse aatriumis olevas PÖFFi festivalikeskuses, Estonia puiestee 9, Tallinn
Mis kell? 12.00-19.00

PÄEVAKAVA

12.00 Lauamängude (mahjong ja shogi) tutvustamine

12.10 Origami
Origamit, või ka lihtsalt maakeeli paberivoltimist on ilmselt kõik teinud oma elus korra. Olgu seda siis juhendiraamatut lugedes või koolis õpetaja käe all. Jaapanlased on sellest teinud omaette kunstivormi, mille eesmärgiks on teha ühest lihtsast paberitükist midagi kaunist ja põnevat. Kõige kuulsamaks origami sümboliks on ilma kahtluseta origami kurg. Tule proovi sinagi, kuidas selline kurg valmis volditakse.

12.30 Kassikõrvade meisterdamine
Jaapanlased armastavad kõike, mis on armas (jaapani k. ’kawaii’). Üks populaarsemaid väljundeid selle jaoks on kassid (jaapani k. ’neko’), need pehmed karvased nurrumootorid. Olgu nad siis õnnetoovad Sellest inspireerituna on välismaalaste seas palju populaarsust leidnud neko-mimid, ehk peavõru külge kinnitatud kassikõrvad. Selles töötoas on kõikidel huvilistel võimalus meisterdada endale lõbusad peavõrud kassikõrvadega.

13.30 Ettekanne „Jaapanis reisimise A&O“
Oled mõelnud Jaapanisse reisimisest? Ei ole aga päris kindel, millele peaks tähelepanu pöörama? Kas minu pangakaart ikka töötab? Kas ma üldse pangaautomaadist raha saan? Kuidas on lood inglise keelega? Anname väikese ülevaate sellest, millega peaks arvestama, kui on plaan reisida Jaapanisse ning millega tuleks arvestada neil, kes kultuuri ja keelega väga tuttavad pole. Oma kogemustest räägivad AniMatsuri festivali korraldaja Kaia Jallai ning Sushimoni sushirestorani omanik Maria Lilje.

15.00 Jaapani tants
Jaapani-Inglise Keeltekoolis tegutsev Aasia rahvatantsude ringi õpilased esitavad maikodest (Kyotos tegutsevatest geishade õpilastest) inspireeritud Jaapani tantsu. Tantsu lavastaja Jevgenija Orlova ütleb, et etendusega soovitakse anda edasi ühte väikest osa Jaapani kultuurist. Muusikaks on Asano Sho meloodia – „Miss my home“, ehk „Igatsen mu kodumaad“, mis andis rohkelt inspiratsiooni, sest selles on tunda armastust Jaapani vastu.

15.30 Animestiilis joonistamine
Suured silmad, värvikirevad juuksed, pikad jalad ja nöpsnina – need on vaid ühed paljudest anime tegelastele omastest eripäradest, mis selle animatsioonistiili nii tuntuks on teinud. Niipalju kui on animesid, on ka joonistusstiile oma niššidega. Joonistustöötoas tutvustame ja õpetame Jaapanile omases animatsioonistiilis joonistama.

17.00 Cosplay show
„Cosplay“ on jaapanipärane sõnademäng sõnadest „costume“ (eesti k. kostüüm) ja „play“ (eesti k. mäng). Kuigi kostüümi riietamine kui selline pärine Jaapanist, on ’cosplay’ muutunud selle tegevuse nimetuseks üle maailma. Cosplayer on keegi, kes kehastub ümber mõne anime, filmi, mängu või sarja lemmiktegelaseks. Seda nii väliselt kui ka käitumiselt. Showl asutvad üles mitmed Eesti cosplayerid, kellest osad on osalenud võistlustel nii Eestis kui välismaal.

18.00 – PÖFFi FILMIMINUTID, Aasia filmikunst
PÖFFi meeskonna liige Sten-Kristjan Saluveer tutvustab Jaapani ja Korea filme PÖFFi programmis.

Küsimuste korral saab pöörduda aadressile asashio@anime.ee

Facebooki event

AniMatsuri 2014 võitjad / winners

Here is the list of all the competition winners of AniMatsuri 2014.

OSU!
1. Rain Ristmägi
2. Triin Kolga
3. Ronald Lunden

STEPMANIA
1. Oliver Tennisberg
2. Martin Looman
3. Desiree Laanepere

PERSONA 4
1. Mihkel Haav
2. Robin Siiman
3. Sten Kersna

NINJA
1. Karl Martin Kirm

VIKTORIIN / QUIZ [küsimused ja vastused/questions and answers]
1. Martin ja Jaana
2. Riho ja Valdar
3. Kert

JOONISTUSVÕISTLUS / DRAWING COMPETITION
1. Gerli Carol Koppel
2. Silvia-Sigrid Sillaots
3. Saara Lotta Linno

AMV
1. Alex Leet “The Fun of an Eighth-grader”
2. Merlin Kasesalu “The Wrecking Love Story of Eren Jäger and Titans”
3. Kermo Aruoja “The Winter’s Cold”

COSPLAY – STAGE
1. Seagull the Jesus as Tristana, Lux, Talon and Katarina from “League of Legends”
2. Vega as Hakutaku from “Hōzuki no Reitetsu”
3. Jäger&Ackermann as Eren Jäger and Mikasa Ackeman from “Attack on Titan”

COSPLAY – DEFILE
1. Nisette as Eat Me from “Sakizou’s illustration artworks”
2. Mivush as Shouyou Hinata from “HQ! (Haikyuu!)”
3. Pandemmonium as Enma Ai and Yuzuki Mikage from “Jigoku Shoujo:Mitsuganae”

COSPLAY – PUBLIC FAVOURITE
1. Jäger&Ackermann as Eren Jäger and Mikasa Ackeman from “Attack on Titan”

COSPLAY – UNICON FAVOURITE
1. Vega as Hakutaku from “Hōzuki no Reitetsu”

COSPLAY – BEST IN SHOW
1. Teezkut as Sirenic Ranger from “Runescape”

COSPLAY – EUROCOSPLAY
1. Saint Jimmy as Tristana from “League of Legends”

AniMatsuri 2014 pildid ja videod / photos and videos

AniMatsuri ametliku pildigalerii ning videoga läheb veel natukene aega. Pildid peaksid saabuma selle nädala jooksul ja video järgmisel. Seega senikaua kuni ootame, olge vahvad ja saatke oma pildialbumite ja videote linke aadressile ingrid@animatsuri.eu. Me kogume kõik kokku ning avaldame kodulehel ja siinsamas FBs 

Kangesti tahaks näha, mis ägedat teile silma jäi!As it will take a bit time before the official photos (this week) and video (next week) are released, we would like you to send us your photo gallery and video links to ingrid@animatsuri.eu. We are gathering them all up and put them on our website and here on Facebook.

We would love to see your photos and videos!

AniMatsuri 2014 tagasiside / feedback

Nüüd, kus mõnusalt üks õhtu puhatud, on aeg möödunule väske pilk heita. Ootame kõikidelt teilt, kes te osalesite, tagasisidet. Mis oli hea, mis vajaks parandamist, mida tahate tulevikus näha.

https://docs.google.com/forms/d/1Tvru8KkU615ktoAlbgog6sJBKzA0UPoNk1S8rcJ9Yo4/viewform?usp=send_formNow, after a good night’s sleep it is time to have a fresh look back. We would like to ask fro your feedback on what was great, what needs some improvement and what you would like to see next time.

https://docs.google.com/forms/d/1Tvru8KkU615ktoAlbgog6sJBKzA0UPoNk1S8rcJ9Yo4/viewform?usp=send_form

AniMatsuri 2014 on lõppenud / AniMatsuri 2014 has ended

Suured, SUURED tänud kõikidele, kes festivali külastasid, seal midagi läbi viisid või korraldasid!! Üritus oli taaskord super! 

Nüüd aeg puhata ning siis homme jälle asjalikuks hakata.A big, BIG “Thank you!” to all the visitors, perfomers and organizers!! The event was super! 

Now time to have a good night rest and then tomorrow can start!

19. – 21. september Tartus