AMV võistlus


Juba kuuendat aastat AniMatsuri kavas olev AMV võistlus ootab osalejaid!

Osa võtma on kutsutud nii kogenud AMV-meistrid kui ka uued tulijad. Võrreldes eelmiste aastatega on meil seekord natuke erinev hindamissüsteem – välja antakse kaks eraldi tiitlit: ühe kuulutab välja selleks spetsiaalselt kokku kutsutav žürii ja teise tiitli saab endale publiku lemmik.

Aga nüüd kõigest lähemalt!

AMV on lühend kolmest sõnast – anime, muusika ja video. Idee on lihtne – võta üks lemmikanime või mitu, leia mõni sobiv muusikapala taustaks ja kleebi kokku üks põnev isetehtud muusikavideo. Anime-muusikavideo. A-M-V.

Reeglid

 1. Video pikkus peab jääma 2 ja 5 minuti vahele.
 2. Iga osaleja võib esitada kuni kaks videot.
 3. AMV peab olema autori enda valmistatud – kellegi teise poolt loodud AMV-de kasutamine, kas või osaliselt, ei ole lubatud.
 4. Korraldajatel on õigus võistluselt kõrvaldada pornograafiat või muud ebasobivat materjali sisaldavad videod.
 5. Vähemalt 70% videomaterjalist peab pärinema animest, animestiilis videomängudest või sama stiili jäljendavast muust animatsioonist. Ülejäänu osas on autoril vabad käed.
 6. Muusikavalik on vaba. Lubatud on kasutada mitut erinevat lugu, samuti dialoogi ja heliefekte. Arvestada tuleb, et tegu on siiski muusikavideoga, seega tuleks põhirõhk panna muusikale.
 7. Meeskonnatöö on lubatud – video esitamisel tuleb ära märkida kõik meeskonnaliikmed.
 8. Et kõigil oleks võrdsemad võimalused, ei ole lubatud oma video avaldamine ja laiem promomine enne võistlust. Keelatud on oma võistlustööde reklaamimine YouTube’i või sotsiaalmeedia kaudu, samuti pole lubatud esitada videoid, mis on juba varem mõnel võistlusel osalenud.
 9. Võistlustöö ei tohi sisaldada algus- ega lõputiitreid (näiteks autori ja video nime, tänuavaldusi vms). Korraldajad lisavad ise iga video algusesse tutvustava klipi koos võistlustöö ja autorite nimedega. Kunstilisel eesmärgil tiitrite ja muude tekstide lisamine videole on lubatud.
 10. Võistlustöö tuleb esitada digitaalsel kujul. Lubatud on kõik levinumad videoformaadid, millega VLC ja MPC-HC meediamängijad hakkama saavad. Korraldajatel on õigus võistluselt eemaldada suures saalis näitamiseks sobimatult halva pildi- või helikvaliteediga videoid.

Mõned täiendavad soovitused korraldajatelt

 1. Kvaliteetse tulemuse tagamiseks soovitame videote valmistamisel kasutada HD-kvaliteediga algmaterjali (1080p või 720p) ja salvestada lõpptulemus samuti 1920×1080 või 1280×720 resolutsiooniga. Kõik teistsuguse resolutsiooniga videod konverteeritakse korraldajate poolt ümber ja me ei suuda garanteerida, et pildikvaliteet selle käigus ei halvene. Seetõttu palume kindlasti kasutada standardseid 16:9 kuvasuhtega HD-resolutsioone.
 2. Soovitame video salvestamisel kasutada H.264 kodeeringut.
 3.  Kui AMV tegemisel kasutatav algmaterjal sisaldab mingeid tekste (klipid anime algus- ja lõpulugudest, juhuslikud subtiitrid ja muu selline), siis niisuguste lõikude kasutamine videotes ei ole reeglitega otseselt keelatud, kuid on sellegipoolest rangelt mittesoovitav, sest see jätab videost ebaprofessionaalse mulje ja ei aita kindlasti kaasa hea tulemuse saavutamisele võistlusel.

Võistluse käik

 1. Korraldajate poolt kokkukutsutav žürii vaatab läbi kõik võistlusele saabunud videod ja hindab neid skaalal 12-10-8-7-6-5-4-3-2-1. Esikoha saab kõigi žüriiliikmete hinnete summeerimise järel kõige rohkem punkte saanud võistlustöö.
 2. Publiku lemmiku hääletusele ja festivalil ettekandmisele pääsevad 8 žürii poolt parimaks hinnatud tööd*. Žürii hindeid ja täpset paremusjärjestust ei avaldata enne rahvahääletuse lõppu.
  * – korraldajad jätavad endale õiguse olenevalt võistlusele saabuvate tööde arvust ja keskmisest pikkusest seda numbrit vajadusel suurendada.

Võistlustööde esitamine

Tööde esitamise tähtaeg: 12. september 2016 kell 19.00.

Osaleja võib kasutada võistlustöö üleslaadimiseks oma isiklikku failiserverit või mõnda usaldusväärset avalikku kohta nagu Dropbox, Mega.nz vms. Video peab olema serverist allalaaditav ilma spetsiaalse tarkvarata (YouTube’i lingid ei ole lubatud). Võistluse korraldajad video üleslaadimiseks failiserverit ei paku.

Alternatiivina võib video esitada CD, DVD või Blu-ray plaadil. Plaati osalejatele ei tagastata.

Interneti kaudu esitatud videofailide maksimaalseks lubatud suuruseks on 1 GB. Video peab olema serveris kättesaadav kuni AniMatsuri festivali lõpuni (25. september 2016). Muul viisil esitatud videofailidele mahupiiranguid ei ole (video võiks siiski mahtuda ära ühele plaadile).

Võistlusel osalemisest tuleks teada anda e-postiga aadressil amv@animatsuri.eu või tigupostiga aadressil Munga 12, 51007, Tartu. Kirja saajaks märkida MTÜ Animeklubi Asashio.

Kiri peab sisaldama:

 • võistlustöö nime,
 • kõigi osalejate täisnimesid, vanuseid ja e-postiaadresse,
 • linki videole või võistlustööd sisaldavat meediumit (soovitavalt kõvas karbis ja korralikult pakitud),
 • kõigi videos kasutatud lugude ja animete nimesid,
 • soovitavalt ka kasutatud video- ja helitöötlustarkvarade nimesid (kasutame statistika tegemiseks, ei ole kohustuslik).

Võistlustööde saatmisel annate korraldajatele õiguse avaldada ja reklaamida neid festivaliga seotud meediakanalites, sealhulgas AniMatsuri kodulehel, YouTube’is ja foorumites.

Head meisterdamist!

Inspiratsiooniks ja meenutuseks eelmise aasta esikolmik:

1. Melani Hansson – Drop it at random

2. Naatan Seeba – Just Do It

3. Norman Seeba – Unravel: XII

Selle aasta AMV võistluse žüriiliikmed:

Galina Zaitseva
Gerli Carol Koppel
Martin Kusmin
Mikk Mägi
Sander Peerna
Rait Piir

Ajakavas
AMV võistlus 19:00