AMV võistlus

AMV võistlus

AniMatsuri 2018 AMV võistlus ootab osalejaid!

AMV on lühend kolmest sõnast – anime, muusika ja video. Idee on lihtne – võta üks lemmikanime või mitu, leia mõni sobiv muusikapala taustaks ja kleebi kokku üks põnev isetehtud muusikavideo. Anime-muusikavideo. A-M-V.

Reeglid

1. Video pikkus peab jääma 2 ja 5 minuti vahele.
2. Iga osaleja võib esitada kuni kaks videot.
3. AMV peab olema autori enda valmistatud – kellegi teise poolt loodud AMV-de kasutamine, kas või osaliselt, ei ole lubatud.
4. Korraldajatel on õigus võistluselt kõrvaldada pornograafiat või muud ebasobivat materjali sisaldavad videod.
5. Vähemalt 70% videomaterjalist peab pärinema animest, animestiilis videomängudest või sama stiili jäljendavast muust animatsioonist. Ülejäänu osas on autoril vabad käed.
6. Muusikavalik on vaba. Lubatud on kasutada mitut erinevat lugu, samuti dialoogi ja heliefekte. Arvestada tuleb, et tegu on siiski muusikavideoga, seega tuleks põhirõhk panna muusikale.
7. Meeskonnatöö on lubatud – video esitamisel tuleb ära märkida kõik meeskonnaliikmed.
8. Et kõigil oleks võrdsemad võimalused, ei ole lubatud oma video avaldamine ja laiem promomine enne võistlust. Keelatud on oma võistlustööde reklaamimine YouTube’i või sotsiaalmeedia kaudu, samuti pole lubatud esitada videoid, mis on juba varem mõnel võistlusel osalenud.
9. Võistlustöö ei tohi sisaldada algus- ega lõputiitreid (näiteks logosid, autori ja video nime, tänuavaldusi vms). Korraldajad lisavad ise iga video algusesse tutvustava klipi koos võistlustöö ja autorite nimedega. Kunstilisel eesmärgil tekstide lisamine videole on lubatud.
10. Võistlustöö tuleb esitada digitaalsel kujul. Lubatud on kõik levinumad videoformaadid, millega VLC ja MPC-HC meediamängijad hakkama saavad. Korraldajatel on õigus võistluselt eemaldada suures saalis näitamiseks sobimatult halva pildi- või helikvaliteediga videoid.

Mõned täiendavad soovitused korraldajatelt

1. Kvaliteetse tulemuse tagamiseks soovitame videote valmistamisel kasutada HD-kvaliteediga algmaterjali (1080p või 720p) ja salvestada lõpptulemus samuti 1920×1080 või 1280×720 resolutsiooniga. Kõik teistsuguse resolutsiooniga videod konverteeritakse korraldajate poolt ümber ja me ei suuda garanteerida, et pildikvaliteet selle käigus ei halvene. Seetõttu palume kindlasti kasutada standardseid 16:9 kuvasuhtega HD-resolutsioone.
2. Soovitame video salvestamisel kasutada H.264 kodeeringut ja VBRi (variable bit rate).
3. Palume pöörata tähelepanu ka helikvaliteedile. Soovitame kasutada AAC kodeeringut (192kbps või rohkem) ja jälgida, et erinevate klippide kombineerimisel oleksid helitugevused ühtlustatud.
4. Anime algus- või lõpuklippide kasutamine, eriti kui need sisaldavad tiitreid, karaoket või muid tekste, ei ole hea tava ning jätab AMVst ebaprofessionaalse mulje.

Võistluse käik

Korraldajate poolt kokkukutsutav žürii valib saabunud võistlustööde hulgast välja kümme paremat, mis pääsevad lõppvõistlusele. Võitja selgitatakse välja AniMatsuri festivalil rahvahääletuse teel.

Võistlustööde esitamine

Tööde esitamise tähtaeg: 10. september 2018 kell 19.00.

Osaleja võib kasutada võistlustöö üleslaadimiseks oma isiklikku failiserverit või mõnda usaldusväärset avalikku kohta nagu Dropbox, Mega.nz vms. Video peab olema serverist allalaaditav ilma spetsiaalse tarkvarata (YouTube’i lingid ei ole lubatud). Võistluse korraldajad video üleslaadimiseks failiserverit ei paku.

Videofailide maksimaalseks lubatud suuruseks on 1 GB. Video peab olema serveris kättesaadav kuni AniMatsuri festivali lõpuni (23. september 2018).

Võistlusel osalemisest palume teada anda e-postiga aadressil amv@animatsuri.eu.

Kiri peab sisaldama:

* võistlustöö nime,
* kõigi osalejate täisnimesid, vanuseid ja e-postiaadresse,
* linki videole,
* kõigi videos kasutatud lugude ja animete nimesid.

Võistlustööde saatmisel annate korraldajatele õiguse avaldada ja reklaamida neid festivaliga seotud meediakanalites, sealhulgas AniMatsuri kodulehel, YouTube’is ja sotsiaalmeedias.

Head meisterdamist!

Videoid näidatakse AniMatsuril 22. septembril (laupäeval). Kellaaeg täpsustamisel!