AMV Võistlus

AniMatsuri AMV võistlus on tagasi! Meil on rõõm teatada, et pärast mitmeaastast vaheaega ootame kõiki huvilisi uuesti osalema AniMatsuri anime-muusikavideote (AMV) meisterdamise võistlusel. On aeg käised üles käärida ja meelde tuletada, kuidas see videote lõikamine ja kleepimine täpselt käis!


REEGLID
 1. Osaleda saavad ainult AniMatsuri festivalile pileti ostnud isikud – pilet peab olema vähemalt ühel meeskonnaliikmel.
 2. Video pikkus peab jääma 2 ja 5 minuti vahele.
 3. Iga osaleja võib esitada kuni kaks videot.
 4. AMV peab olema autori enda valmistatud – kellegi teise poolt loodud AMV-de kasutamine, kas või osaliselt, ei ole lubatud.
 5. Korraldajatel on õigus võistluselt kõrvaldada pornograafiat või muud noorteüritusele mittesobivat materjali sisaldavad videod. Kui kahtled materjali sobivuses, küsi eelnevalt üle.
 6. Vähemalt 70% videomaterjalist peab pärinema animest, animestiilis videomängudest või sama stiili jäljendavast muust animatsioonist. Ülejäänu osas on autoril vabad käed.
 7. Muusikavalik on vaba. Lubatud on kasutada mitut erinevat lugu, samuti dialoogi ja heliefekte. Arvestada tuleb, et tegu on siiski muusikavideoga, seega põhirõhk peab jääma muusikale.
 8. Meeskonnatöö on lubatud – video esitamisel tuleb ära märkida kõik meeskonnaliikmed.
 9. Et kõigil oleks võrdsemad võimalused, ei ole lubatud oma video laiem promomine enne võistlust, samuti pole lubatud esitada videoid, mis on juba varem mõnel võistlusel osalenud.
 10. Võistlustöö ei tohi sisaldada algus- ega lõputiitreid (näiteks logosid, autori ja video nime, tänuavaldusi vms). Samuti ei ole lubatud logode ja vesimärkidega videoklipid, kui need ei täida kunstilist eesmärki. Korraldajad lisavad ise iga video algusesse tutvustava klipi koos võistlustöö ja autorite nimedega.
 11. Võistlustöö tuleb esitada digitaalsel kujul. Lubatud on kõik levinumad videoformaadid, millega VLC ja MPC-HC meediamängijad hakkama saavad. Korraldajatel on õigus võistluselt eemaldada suures saalis näitamiseks sobimatult halva pildi- või helikvaliteediga videoid.
 12. Tehisintellekti poolt loodud videote esitamine võistlustööna või kasutamine võistlustöö osana ei ole lubatud.
Mõned täiendavad soovitused korraldajatelt
 1. Kvaliteetse tulemuse tagamiseks soovitame videote valmistamisel kasutada HD-kvaliteediga algmaterjali (1080p või 4k) ja salvestada lõpptulemus samuti 1920×1080 või 4k resolutsiooniga. Kõik teistsuguse resolutsiooniga videod konverteeritakse korraldajate poolt ümber ja me ei suuda garanteerida, et pildikvaliteet selle käigus ei halvene. Seetõttu palume kindlasti kasutada standardseid 16:9 kuvasuhtega kõrge lahutusega resolutsioone.
 2. Soovitame video salvestamisel kasutada H.264 kodeeringut ja VBRi (variable bit rate).
 3. Palume pöörata tähelepanu ka helikvaliteedile. Soovitame kasutada AAC kodeeringut (192kbps või rohkem) ja jälgida, et erinevate klippide kombineerimisel oleksid helitugevused ühtlustatud.
 4. Anime algus- või lõpuklippide kasutamine, eriti kui need sisaldavad tiitreid, karaoket või muid tekste, ei ole hea tava ning jätab AMVst ebaprofessionaalse mulje.
 5. Et mitte minna vastuollu üheksanda reeglipunktiga (video promomine), ei ole soovitav videot üles laadida YouTube’i ega muusse avalikku kohta. Korraldajad võivad sellised videod võistluselt eemaldada (otsuse teeme iga olukorra kohta eraldi, võttes arvesse vaatamiste arvu ja muid kriteeriumeid).
VÕISTLUSE KÄIK

Korraldajate poolt kokku kutsutav žürii valib saabunud võistlustööde hulgast välja kümme paremat, mis pääsevad lõppvõistlusele. Võitja selgitatakse välja AniMatsuri festivalil rahvahääletuse teel.

VÕISTLUSTÖÖDE ESITAMINE

Tööde esitamise tähtaeg: 1. juuli 2024 kell 19.00 (GMT+3).

Võid kasutada võistlustöö üleslaadimiseks oma isiklikku failiserverit või mõnda usaldusväärset avalikku kohta nagu Dropbox, Google Drive vms. Video peab olema serverist allalaaditav ilma spetsiaalse tarkvarata (YouTube’i lingid ei ole lubatud). Võistluse korraldajad video üleslaadimiseks failiserverit ei paku.

Videofailide maksimaalseks lubatud suuruseks on 5 GB. Video peab olema serveris kättesaadav kuni AniMatsuri festivali lõpuni (21. juuli 2024).

Võistlusel osalemisest palume teada anda e-postiga aadressil amv@animatsuri.eu.

Kiri peab sisaldama:

 • võistlustöö nime,
 • kõigi osalejate täisnimesid, vanuseid ja e-postiaadresse,
 • linki videole,
 • kõigi videos kasutatud lugude ja animete nimesid,
 • AniMatsuri ühe- või kahepäevapileti koopiat või fotot piletist (ühe meeskonnaliikme oma).

NB! Kui soovid esineda oma täisnime asemel aliase või hüüdnime all, anna sellest meile teada. Pärisnimi peab osalemistaotluses siiski kirjas olema, kuid vastava sooviavalduse korral me seda ei avalda.

Võistlustööde saatmisel annad korraldajatele õiguse avaldada ja reklaamida neid festivaliga seotud meediakanalites, sealhulgas AniMatsuri kodulehel, YouTube’is ja sotsiaalmeedias.

Head meisterdamist!